Raff Designuke

Over en periode på 10 dager hver høst knyttes visningsrom i Bergen
sentrum sammen til en vandreutstilling. Arbeidene til utvalgte designere
vises fram – døgnet rundt, hele uken.

Raff Designuke 2016: Design Thinking
23. september - 2. oktober 2016

Raff Designuke er et møtested for alle som setter pris på opplevelsen av
godt design. Raff Designuke synliggjør norsk design og viser at design kan være nyttig
og bærekraftig, innovativt og vakkert. Gjennom hele uken får du direkte
tilgang til de aller nyeste prosjektene fra landets beste og mest unike
designere.

Raff Designuke

  • Norges eneste designuke
  • Ble arrangert for første gang i 2010
  • Presenterer utvalgte designere med nyhetsverdi og noe på hjertet
  • Lokale og nasjonale designere
  • Fagdag med internasjonale foredragsholdere
  • Designfrokoster hele uken
  • Døgnåpne vandreutstillinger
  • Midt i Bergen sentrum

raff raft; (fam.) raffinert: flott; pikant, elegant.
Etym.: fork. form av raffinert

Velkommen til Raff Designuke 2017!