Haltenbanken

Vi skal stille ut en installasjon om klimaforskning. Vi samarbeider med Norsk Klimastiftelse, Bjerknessenteret og NTNU om prosjektet 2°C. Dette er et formidlingsprosjekt som skal gi mottakerne mer kunnskap og bedre forståelse rundt klimaforskning og utfordringene verden står overfor.

Haltenbanken

Hvor Bergen jernbanestasjon, Strømgaten 4

Hvordan Gjennom arbeidet med 2°C får vi i Haltenbanken bruke våre evner og kompetanse til å gjøre en forskjell. Prosjektet handler om å formidle hvilke utfordringer klimaendringene gir oss.

Hvorfor Vårt mål som designere er å inspirere, engasjere og informere. Gjennom god design vil vi gjøre verden litt bedre der vi kan.

Om utstillingen 2°C er et prosjekt vi jobber med sammen med Norsk Klimastiftelse og Bjerknessenteret. Det har som mål å formidle tung klimaforskning enkelt og forståelig, samtidig som det er faktabasert, seriøst og troverdig. 

Design Thinking er viktig fordi det setter brukeren i sentrum for designutvikling. Metodikken ivaretar både emosjonelle og rasjonelle behov. Dermed kommer man frem til løsninger gjennom en dyp empatisk forståelse for brukerens utfordringer.

– Haltenbanken

 

Se bilder fra Haltenbankens utstilling her:

Alle foto: Design Region Bergen