Overhaus

Utstillingen vår skal visualisere en kreativ prosess. Folk flest ser bare resultatet av en designjobb, men ikke alt arbeidet som ligger bak, slik som research, idéprosess, prøving og feiling. Det ferdige resultatet er bare toppen av isfjellet.

Overhaus

Hvor Pumpehuset, Christiesgate

 

Hvordan Vårt design er lekent, variert og presist. Noe av det som er viktigst for oss er at kundene våre føler tilhørighet til det endelige resultatet, og at vi når ut til den rette målgruppen.

 

Hvorfor Vi ønsker å hjelpe våre kunder til å forstå design, og hvordan de kan bruke design til å nå sine mål. Når både vi og kunden blir like entusiastisk for prosjektet og løsningen, føler vi at vi har gjort noe riktig.

Kreativitet handler i stor grad om å kombinere idéer på nye måter – det er dette designprosessen og vår arbeidshverdag handler om. Design Thinking handler om å ta i bruk designprosessen, gjerne tverrfaglig og i andre sammenhenger enn designarbeid. Jo flere som tar i bruk kreative prosesser som arbeidsmetode, jo flere spennende og nye løsninger vil vi se.

– Overhaus

 

Foto og plansjer: Overhaus