Stine Knudsen Aas

Jeg skal stille ut mitt masterprosjekt, som handler om å skape følelsesmessige forbindelser mellom bruker og produkt. Resultatet har blitt tre lamper hvor du styrer lyset gjennom ulike former for berøring.

 

Stine Aas

Hvor Rom 8, Vaskerelven 8

Hvordan Mitt design er en utforskning av det emosjonelle aspektet av design. Jeg så at selve handlingen med å skru av og på lyset åpnet for nye muligheter for interaksjon med lampen. Jeg har fokusert på sansene og ønsket å øke den fysiske interaksjonen med produktet for å skape tilknytning.

Hvorfor Mitt mål som designer er å ha muligheten til å skape varige produkter som appellerer til folk og gir dem glede i hverdagen.

Om utstillingen Den ene lampen spiller på ordet «push» og den andre på ordet «twist». Lampen «ELLA» dimmes ved å vri på skjermen, mens lampen «OSU» skrus av og på ved å trykke på den. I min masteroppgave har jeg jobbet med alle de subtile egenskapene som avgjør hvordan vi oppfatter et produkt. Jeg har også jobbet med at form og materiale skal underbygge den berøringen som skal til for å styre lyset.

Les også: Stine Knudsen Aas forteller hva Raff Designukes Utviklingsstipend vil bety for henne

Design Thinking er viktig for å finne nye spørsmål og nye svar.

– Stine Knudsen Aas

 

Se bilder av Stine Knudsen Aas sin utstilling her:

Alle foto: ToveLise Mossestad